TR EN

Bilim ve Kültür Şöleni Hakkında

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Projesi
Projenin Tanımı

Kafkas Üniversitesi kuruluşunun 25. Yılı münasebetiyle Kafkas Ülkelerinin kültür ve sanat bağlamında buluşma noktası olacak ve söz konusu paydaş ülkeler bu etkinlik vesilesiyle somut olmayan değerlerini paylaşma, daha geniş kitlelere ulaştırma olanağı bulacaktır.

Projenin Gerekçesi

Dünya siyasetinin önemli bir parçası olan ve Kafkasya ile Anadolu’yu buluşturan Kars’ın sadece fiziki değil sosyal ve kültürel ortamda da merkez rolünü üstlenmesi ve temsil düzeyi olarak Kafkas Üniversitesinin bölgedeki ilişkilerinin canlı tutulmasına öncülük etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Kafkas Üniversitesinin bu projeyle başlatacağı sanatsal ve kültürel etkileşim hareketinin diğer Kafkasya ülkelerine de örnek teşkil edeceği; devamı niteliğindeki etkinliklerin de söz konusu ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Amacı

Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kars ve çevresi; çeşitli boyların, dillerin ve kültürlerin harmanlandığı ve çağlar boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olarak canlılığını sürdürdüğü Kafkasya’nın önemli stratejik bölgelerinden olup, yıllar boyunca Kafkaslarla Anadolu’yu birleştiren bir merkez görevi üstlenmiştir. Kars, birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın yanında, günümüzde de geleneksel Kafkasya kültürünü yaşatmayı sürdürmektedir. Bu noktadan hareketle, müşterek kültürel değerlerin canlılığının korunması ve sonraki nesillere aktarılması bu projenin asıl amacını oluşturmaktadır.

Nihai Amaç

Kafkasya bölgesinin Avrupa’ya açılan penceresi olan Kafkas Üniversitesi, bu misyonun gerektirdiği dinamik performansı gösterecek, bu vesilesiyle de hak ettiği tanınırlığı elde edecektir.

Projenin Sürdürülebilirliği

Paydaş ülkelerin müşterek değerlerini yaşatma noktasından temellenen ve bu anlamda örnek teşkil edecek olan proje, ulaşılması hedeflenen sonuçlar vasıtasıyla geniş kitlelere yayılabilecek ve devamı niteliğinde etkinliklere vesile olacaktır.

Projenin Yürütücüsü

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Projenin Süresi

16-18 Nisan 2018 | 3 Gün